0/5
0 نفر

تعمیرکار جاروبرقی

مورد علاقه

پس از عیب یابی درصورت موافقت مشتری و پرداخت هزینه کامل برآورد شده، تعمیرات در محل انجام و یا در صورت لزوم با ارائه رسید دستگاه جهت تعمیر به کارگاه منتقل خواهد شد

مرتبه ای
150,000 تومان
150,000 تومان
یک مرتبه